akhlaq istri

Akhlak Istri Terhadap Suami

1. Wajib mentaati suami,
selama bukan untuk bermaksiat kepada Allah SWT. Al-Bazzar dan Ath-Thabrani meriwayatkan bahwa seorang wanita pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, “Aku adalah utusan para wanita kepada engkau. Jihad ini telah diwajibkan Allah
kepada kaum laki-laki; jika menang diberi pahala, dan jika terbunuh mereka tetap hidup diberi rezeki oleh Rabb mereka, tetapi kami kaum wanita yang membantu mereka, pahala apa yang kami dapatkan?” Nabi SAW menjawab, “Sampaikanlah kepada wanita yang engkau jumpai, bahwa taat kepada suami dan mengakui haknya itu sama dengan jihad di jalan Allah, tetapi sedikit sekali di antara kamu yang melakukannya.”

2. Menjaga kehormatan dan harta suami.
Allah SWT berfirman, “Maka wanita-wanita yang baik itu ialah yang mentaati suaminya dan menjaga hal-hal yang tersembunyi dengan cara yang dipelihara oleh Allah.” (QS. An-Nisa’ : 34).

3. Menjaga kemuliaan dan perasaan suami.
Ketika Asma bin Kharijah Al-Fazariyah menyerahkan anak perempuannya kepada suaminya di malam pernikahannya, ia berkata, ”Wahai anakku, sesungguhnya engkau telah keluar dari kehidupan yang selama ini engkau kenal. Sekarang engkau akan berada di ranjang yang belum pernah engkau ketahui, bersama pasangan yang belum sepenuhnya engkau kenali. Karena itu, jadilah engkau bumi baginya dan dia akan menjadi langit bagimu, jadilah engkau hamparan baginya dan dia akan menjadi hamba sahaya bagimu. Janganlah engkau menentangnya, sehingga ia membencimu. Janganlah engkau menjauh darinya, sehingga ia melupakanmu. Jika ia menjauh darimu, maka menjauh pulalah engkau darinya. Jagalah hidungnya, pendengarannya, dan matanya. Jangan sampai ia mencium darimu kecuali yang harum, janganlah ia mendengar kecuali yang baik, dan jangan ia memandang kecuali yang cantik.”

4. Melaksanakan hak suami, mengatur rumah, dan mendidik anak.
Anas RA berkata, “Para sahabat Rasulullah SAW apabila menyerahkan pengantin wanita kepada suaminya, mereka memerintahkan agar melayani suami, menjaga haknya, dan mendidik anak-anak.”

5. Tidak boleh seorang istri menerima tamu yang tidak disenangi suaminya.


6. Seorang istri tidak boleh melawan suaminya, baik dengan kata-kata kasar maupun dengan sikap sombong.


7. Tidak boleh membanggakan sesuatu tentang diri dan keluarganya di hadapan suami, baik kekayaan, keturunan, maupun kecantikannya.


8. Tidak boleh menilai dan memandang rendah suaminya.


9. Tidak boleh menuduh kesalahan atau mendakwa suaminya, tanpa bukti-bukti dan saksi-saksi.

10. Tidak boleh menjelek-jelekkan keluarga suami.


11. Tidak boleh menunjukkan pertentangan di hadapan anak-anak.


12. Agar perempuan (istri) menjaga iddahnya, bila ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya, demi kesucian ikatan perkawinannya.


13. Apabila melepas suami pergi bekerja, lepaslah suami dengan sikap kasih. Dan apabila menerima suami pulang bekerja, sambutlah kedatangannya dengan muka manis/tersenyum, pakaian bersih, dan berhias.


14. Setiap wanita (istri) harus dapat mempersiapkan keperluan makan, minum, dan pakaian suaminya.


15. Seorang istri harus pandai mengatur dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangganya.Oleh: Roni Syadli
Sumber: www.kotasantri.com

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Adbox

@diannafi